Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ: Pyer Moss for Double Bind

Πολλοί θεωρούν ότι η μόδα σχετίζεται μόνο με ομορφιά, ρούχα, parties, runways, κι ότι οι άνθρωποι πίσω από αυτήν εμμένουν σε ένα κενό μέρος, όπου η ευαισθητοποίηση για ποικίλα προβλήματα τείνει να εκλείπει. Ο K...